Herbal Medicine for Restoring Jing (100g)

$35.00
(No reviews yet) Write a Review

This is a 100g raw medicinal powder to be eaten directly or taken as tea.

Huang Qi 10
Bai Zhu 10
Bai Shao 10
Dang Gui 10
Sheng Di Huang 10
He Shou Wu 10
Rou Cong Rong 5
Suo Yang 5
Tu Si Zi 5
Shan Zhu Yu 5
Nan Fei Zui Jia 5
Ren Shen 5
Gan Jiang 5
Gan Cao 5